Наші свідоцтва та сертифікати

Послуги

Основні види послуг, які надає наша фірма, орієнтовані на малі, середні та великі підприємства та організації. Спектр запропонованих в цьому розділі послуг, орієнтований на комплексне вирішення виникаючих у Клієнтів основних питань, пов'язаних з організацією та веденням господарської діяльності. Цінова політика компанії, щодо послуг, формується в залежності від виду, масштабу і складності виконуваних процедур, а також витрат часу, необхідних для надання послуг.
При виконанні послуг, наша фірма бере на себе відповідальність за якість наданих послуг і не розголошення (конфіденційність) інформації. У разі виникнення неординарних (спірних обставин) з органами державної влади, іншими контролюючими органами, за результатами наданих нами послуг, наша компанія приймає на себе обов'язки по законному врегулювання сформованої ситуації, шляхом відстоювання інтересів Клієнта в судовому порядку або здійснення компенсації нанесеного збитку.
У своїй роботі Фірма орієнтується на вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу Етики Професійних бухгалтерів.

На сьогодні ТОВ "Аудиторська фірма "Олександрія-Аудит" надає широкий спектр послуг, пов'язаних з аудиторською діяльністю:

  • Підтвердження достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності, підготовленої за українським (П(С)БО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), і видача аудиторського висновку, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, надання впевненості та супутніх послуг (МСА);
  • Аудит при випуску цінних паперів, підтвердження проспектів емісії цінних паперів;
  • Перевірка правильності нарахування та сплати податків;
  • Ініціативний аудит з метою підтвердження законності здійснення окремих операцій, підтвердження прав власності, повноти оприбуткування майна і підтвердження зобов’язань;
  • Аналіз фінансово-господарської діяльності;
  • Виконання погоджених аудиторських процедур перевірки бухгалтерського і податкового обліку;
  • Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • Консультації з питань оподаткування;
  • Консультації з питань ведення бізнесу;
  • Представлення інтересів замовника з питань обліку та оподаткування в державних органах;
Анкета-заявка