Наші свідоцтва та сертифікати

Система контролю якості

В ТОВ «Аудиторська фірма «Олександрія-Аудит» розроблено та затверджено Політику та процедури забезпечення незалежності та внутрішнього контролю за якістю послуг, що надає фірма. Відповідальність за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості на фірмі несе директор фірми Калініченко Ірина Вікторівна, тел. 0966566259 або 0977164130. Згідно Положенням про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, затвердженому рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2017 року № 342/5, аудиторська фірма ТОВ «Аудиторська фірма «Олександрія-Аудит» успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яка створена на фірмі відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Результати зовнішньої перевірки системи якості аудиторських послуг аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Олександрія-Аудит» підтвердили, що система контролю якості в компанії впроваджена та постійно вдосконалюється.