Наші свідоцтва та сертифікати

Система зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації

Управлінським персоналом аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Олександрія-Аудит» сформовано систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме:

 1. Прийнято внутріфірмове Положення про зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, затверджене Наказом керівника від 01.01.2014 р. № 14/1.
 2. Згідно цього Положення:
  • визначений склад конфіденційної інформації;
  • встановлено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації. Місцем зберігання встановлений офіс фірми;
  • визначена заборона залишати робочі документи на будь-якому носії інформації на робочому місці у замовника, передавати власні робочі документи персоналу замовника для їх вивчення або заміни ними своїх документів, брати з собою додому будь-які носії інформації та документи;
  • встановлений порядок доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме: в офісі фірми робочі документи зберігаються в архіві з обмеженим доступом та сейфі, а особисті робочі файли мають коди для обмеження доступу до них сторонніх або не призначених для цього осіб;
  • визначений порядок надання інформації про результати перевірки чи про надання аудиторських послуг, розкриття робочої документації та аудиторських звітів будь-яким третім особам;
  • визначений порядок розв'язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації: з працівниками аудиторської фірми, з співвиконавцями, з замовниками, яким надаються аудиторські послуги.
 3. Встановлений порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації. Впроваджені паролі на кожен персональний комп'ютер.
 4. Визначений порядок інформування замовників про затверджену систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме: розроблена форма листа до замовника, в якому дається розписка, що надана інформація не підлягає розголосу з боку працівників фірми.
 5. Розроблений внутріфірмовий стандарт про комерційну таємницю, затверджений наказом керівника від 31.08.2009 року №160-1