Наші свідоцтва та сертифікати

Про фірму

ТОВ "Аудиторська фірма "Олександрія-Аудит" створена в 17 червня 1994р. Діяльність компанії здійснюється відповідно до Статуту підприємства і Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу Етики Професійних бухгалтерів.

Метою роботи нашої фірми є надання ефективної допомоги підприємствам і організаціям у здійсненні об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану бізнесу, запобігання помилок і порушень законодавства щодо ведення господарської діяльності, а також формування пропозицій, які дозволяють підвищити ефективність діяльності економічних служб і створення базису для прийняття ефективних рішень.

Персонал фірми представлений групою фахівців з багаторічним досвідом роботи у сфері аудиту та бухгалтерського обліку. Здійснення господарської діяльності фірма проводить згідно свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0236, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р.

Клієнтами нашої фірми є підприємства всіх форм власності, а саме: компанії України в таких галузях як поліграфічна, сільського господарства, харчова, торгівля, підприємства з іноземними інвестиціями, представництва іноземних фірм в Україні та інші.

За замовленням Клієнта фахівці нашої фірми надають комплекс аудиторських послуг, необхідних клієнту. Штат енергійних і компетентних співробітників дозволяє якісно і мобільно вирішувати практично будь-які завдання в області управління, фінансів, організації бізнесу, бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування та інших завдань, що стосуються фінансово-господарської діяльності.

Наші принципи:

Наші пріоритети:

Наші конкурентні переваги:

Наші співробітники:

Фірма має висококваліфікований персонал, який здатний виконати завдання досить високої складності. Персонал складають: 3 аудитори, 3 консультанти з економічних і податкових питань, головний бухгалтер. Більшість співробітників працюють з моменту створення фірми. Співробітники фірми постійно вдосконалюють свої знання в області міжнародних стандартів аудиту та бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і податкового законодавства.

Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Олександрія-Аудит" незалежний аудитор - Калініченко Ірина Вікторівна (тел.0966566259 або 0977164130,auditalexandr@ukr.net)- вища економічна освіта, має сертифікат аудитора серії А № 001923 виданий рішенням АПУ від 27 травня 1994 р. № 15 і продовжений рішенням АПУ від 24 квітня 2018 р. № 358/2 до 27 травня 2023 р., сертифікат CAP №0000872 від 15 серпня 2003 р.

Незалежний аудитор Бухвальд Людмила Юріївна - вища фінансово-економічна освіта, має сертифікат аудитора серії А № 006788 виданий рішенням АПУ №230/2 від 28 квітня 2011 р. і продовжений рішенням АПУ від 31 березня 2016 р. № 323/2 до 28 квітня 2021 р., сертифікат CAP №0007208 від 15 серпня 2007 р.

Незалежний аудитор Анісімова Ірина Володимирівна - вища фінансово-економічна освіта, має сертифікат аудитора серії А №006290 виданий рішенням АПУ №178/9 від 31 травня 2007 р. і продовжений рішенням АПУ від 31 березня 2017 р. №342/3 до 31 травня 2022 р.

Відповідальною особою за внутрішній контроль якості призначений директор ТОВ "Аудиторська фірма "Олександрія-Аудит" Калініченко Ірина Вікторівна (тел.0966566259 або 0977164130,auditalexandr@ukr.net).